اسفنج – ابر فرانسه پیروزی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری

اسفنج – ابر: فرانسه پیروزی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث هنگامی که به او جواب رد دادم به من تجاوز کرد که نتوانم ازدواج کنم / شکایت دختر جوان از نامزد سابقش

نهم آذر 94 دختری همراه پدرش به پلیس مراجعه کرد و از پسر جوانی به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد.

شکایت دختر جوان از نامزد سابقش: هنگامی که به او جواب رد دادم به من تجاوز کرد که نتوانم ازدواج کنم

عبارات مهم : ارسال

نهم آذر 94 دختری همراه پدرش به پلیس مراجعه کرد و از پسر جوانی به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد.

کشور عزیزمان ایران نوشت:دختر جوان به کارآگاهان گفت: «من و محسن حدود یک سال و نیم قبل با هم در ارتباط بودیم. تا اینکه یک روز فهمید قرار است برایم خواستگار بیاید. با شنیدن این خبر خیلی عصبانی شد و به همین خاطر به من تعرض کرد تا نتوانم با مرد دیگری ازدواج کنم. خواستگارم هم هنگامی که متوجه عنوان شد دیگر سراغم نیامد. ازطرف دیگر هنگامی که محسن فهمید ازدواجی در کار نیست رابطه اش را با من کم کرد و حتی جواب تلفن هایم را هم نمی دهد.»

به این ترتیب محسن دستگیر شد و بعد از محاکمه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد. ولی با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، قضات، رأی را نقض کرده و متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری به ریاست قاضی بابایی و با حضور قاضی تولیت-مستشار- بار دیگر محاکمه شد. ولی این بار نیز در حالی که پسر جوان اتهام آزار و اذیت را قبول نداشت و مدرکی نیز علیه او نبود، شاکی اعلام رضایت کرد و با تبرئه متهم پرونده، حکم به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارسال شد که این بارمورد تأیید قرارگرفت.

هنگامی که به او جواب رد دادم به من تجاوز کرد که نتوانم ازدواج کنم / شکایت دختر جوان از نامزد سابقش

واژه های کلیدی: ارسال | ایران | ازدواج | تجاوز به عنف | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs