اسفنج – ابر فرانسه پیروزی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری

اسفنج – ابر: فرانسه پیروزی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی روابط ما با کشور عزیزمان ایران حول توافق هسته‌ای است / مکرون

رییس جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه روابط فرانسه و کشور عزیزمان ایران حول توافق هسته‌ای شکل گرفته است از سفر به کشور عزیزمان ایران در وقت مناسب خبر داد.

روابط ما با کشور عزیزمان ایران حول توافق هسته‌ای است / مکرون

مکرون:روابط ما با کشور عزیزمان ایران حول توافق هسته ای است

عبارات مهم : ایران

رییس جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه روابط فرانسه و کشور عزیزمان ایران حول توافق هسته ای شکل گرفته است از سفر به کشور عزیزمان ایران در وقت مناسب خبر داد.

به گزارش ایسنا، مدیر جمهور فرانسه در گفت وگو با فرانس 24 در اظهاراتی ضدایرانی، مدعی دخالت کشور عزیزمان ایران در کشورهای منطقه شد.

روابط ما با کشور عزیزمان ایران حول توافق هسته‌ای است / مکرون

مکرون ادامه داد: کشور عزیزمان ایران شریک ما نیست. ما روابطی با کشور عزیزمان ایران داریم که حول محور توافق هسته ای شکل گرفته هست. باید این توافق را با بحث و گفتگو راجع به برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران تکمیل کنیم.همچنین باید گفتگویی راهبردی راجع به جایگاه کشور عزیزمان ایران در منطقه؛ به طور خاص راجع به کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در بسیاری از کشورها انجام دهیم.

رییس جمهور فرانسه همچنین از سفر به کشور عزیزمان ایران و قطر در آینده خبر داد.

رییس جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه روابط فرانسه و کشور عزیزمان ایران حول توافق هسته‌ای شکل گرفته است از سفر به کشور عزیزمان ایران در وقت مناسب خبر داد.

واژه های کلیدی: ایران | توافق | ایرانی | ایرانی | فرانسه | رییس جمهور | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs